تبلیغات
شیشه های دوجداره - آشنایی با استاندارد ملی پروفیل های یو.پی.وی.سی در و پنجره

امروز:

آشنایی با استاندارد ملی پروفیل های یو.پی.وی.سی در و پنجرهاشاره: پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) که در ساخت و ساز و تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی مورد استفاده قرار می گیرد، چگونه می تواند مورد تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واقع شود؟

چه آزمون های فنی و تخصصی بر روی این پروفیل ها باید انجام شود تا سرانجام بتواند نشان استاندارد ملی ایران را دریافت کند؟ استاندارد شماره 6840 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به این پرسش ها پاسخ می دهد. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون پروفیل های اکسترود شده تهیه شده از پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا، جهت تولید در و پنجره مورد استفاده در دیوارهای خارجی ساختمان است.

اما اساس آزمون های فنی بر پروفیل های یو.پی.وی.سی بر چه مبنایی استوار است؟ روش آزمون چگونه است؟ شرایط محیط آزمون باید چگونه باشد؟ چه الزاماتی باید رعایت شود و نتایج حاصل پروفیل های پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا مورد استفاده ساخت و تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی ساختمان با این هدف صورت می گیرد که اولاً در برابر آتش سوزی احتمالی ساختمان در و پنجره ها مشتعل نشود، دوم اینکه در برابر نشست احتمالی بنا و یا زلزله های خفیف، پروفیل های مورد مصرف دچار شکست یا خمیدگی نشود و نهایت اینکه مصرف کننده نهایی بداند و مطمئن شود که کیفیت فنی و استانداردهای لازم در تولید پروفیل ها کاملاً زیر ذره بین کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار گرفته است.

نگاه فنی

استاندارد شماره 6840 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ارزیابی کیفیت پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) مورد استفاده در ساخت در و پنجره اختصاص دارد. توضیح ضروری اینکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) را در اختیار دارد و بر اساس اعلام این موسسه تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه، صاحب نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می گیرد.

نکته مهم تلاش می شود استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان های دولتی باشد. به همین دلیل پیش نویس استانداردهای ملی هت نظرخواهی برای مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب بعنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

اعضای کمیسیون فنی استاندارد فنی استاندارد پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) که در ساخت در و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد، چه کسانی هستند؟ بر اساس اعلام رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ریاست این کمیته با دکتر امیر کیومرثی دارای دکتری شیمی آلی و عضو هیأت علمی دانشگاه علمی کاربردی بوده و دکتر حمید گرمابی (دکتری پلیمر) از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دکتر ایرج امیری (دکتری پلیمر) از دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مهندس فرهاد هنربخش (لیسانس مهندسی طراحی ماشین آلات) از کارخانه پارس توسن، مهندس محمد هاشمی (فوق لیسانس مهندسی پلاستیک) از شرکت پی.وی.سی ایران، مهندس آرش صیادی (لیسانس مهندسی عمران) از شرکت پی.وی.سی ایران، محمدامین سپهری (فوق دیپلم عمران) از شرکت پی.وی.سی ایران، مهندس وحید جلالی پور (لیسانس مهندسی مکانیک جامدات) از شرکت فراپنجره صنعت، پیمان جمالی (لیسانس مترجمی زبان) از شرکت اورامان پنجره و سیده زهرا سلیم بهرامی (لیسانس شیمی کاربردی) از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مازندران عضو کمیسیون فنی یادشده هستند.

کلیاتی درباره استاندارد ملی 6840

در پیش گفتار استاندارد ملی شماره 6840 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آمده است: استاندارد "پروفیل های پنی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا (PVC-H) مورد مصرف در ساخت در و پنجره، ویزگی ها و روش آزمون" که پیش نویس آن توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در هفتاد و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 31/01/82، مورد تأیید قرار گرفته است، به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

توضیح ضروری اینکه برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. به همین دلیل منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

1- DIM- 16830- 1991 part 1.High Impact Polyvinyl Chloride (PVC-HI) Window Profiles- Testing

2- DIN- 16830- 1991 part 2.White High Impact Polyvinyl Chloride (PVC-HI) Window

Profiles- Requirement

گام به گام با آزمون پروفیل های یو.پی.وی.سی

1- هدف و دامنه کابرد:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون پروفیل های اکسترود شده تهیه شده از پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا، جهت تولید در و پنجره های مورد استفاده در دیوارهای خارجی ساختمان است.

2- مراجع الزامی:

مدارک زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و با تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظر نیست. بنابراین بهتر است کاربران ذی نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است. توضیح ضروری اینکه استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

· DIN 7748- Part 1 1989: Plastics, Moulding Materials, Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) Moulding Materials, Preparation of Specimens and Determination of Their Properties March.

· DIN 7748- Part 2 1989: Plastics, Moulding Materials, Unplasticized (PVC-U) Moulding Materials, Preparation of Pieces and Determination of Properties.

· DIN 50014- 1982: Climates and Their Technical Application, Standard Atmospheres.

· DIN 53381- Part 1 1983: Stability of (PVC), Dehydro Chlorition Method Testing of Plastics and Elastomers, Determination of Thermal.

· DIN 53753- 1981: Impact Bending Testing of Thermoplastic Materials Using Test Pieces With Perforated or Double V-Notch.

· DIN 53386- 1982: Testing of Plastics and Elastomers, Exposure to Natural Weathering.

· DIN 53387- 1982: Artifical Weathering and Agein of Plastics and Elastomers by Exposure to Filtered Xenon Arc Radiation (Apr)

· ISO 306- 1987: Plastics Thermoplastic Material, Determination of Vicat Softening Temperature.

· DIN 6648- 1979- Mean of Packaging. Beer barrels, Single Walled of Metal, Dimensions Requirements.

· DIN 1279- 1997- Class Imbauwesen- Mehrscheiben- Isoliegene- Werkseigene Produktions Kontrollle and Aditpruefumgen, Deutsch Fassung PR EN- 1279

· DIN 54001- 1997- Colour Fastness of Textiles, Design and use of Thegrey Scale for a Ssessing Colour Change.

3- اصطلاحات و تعریفات:

در این استاندارد اصطلاحات و یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می رود:

3-1) پروفیل: طولی از ماده اکسترود شده با برش عرضی مشخص

3-2) پروفیل اصلی: پروفیلی که وظیفه اصلی تحمل بار (وزن) را در ساختار پنجره ها و درها بعهده دارد.

3-3) پروفیل ثانویه: پروفیلی که وظیفه اصلی تحمل بار (وزن) را در ساختار پنجره ها و درها بعهده ندارد.

3-4) سطح قابل رویت: سطح وجهی که رو به منظره باشد وقتی که پنجره یا در بسته است.

3-5) مواد قالب ریزی شده: مواد قالب ریزی شده برای تهیه پروفیل ها باید حداقل دارای مشخصات و خواص مواد تعریف شده در استاندارد DIN 7748- Part 1 باشند.

یادآوری می شود که استفاده از مواد قالب ریزی شده با ترکیب نامشخص و یا مرجوعی ممنوع است، ولی استفاده از مواد دوباره فرایند شده تهیه شده با همان فرمول مدنظر که ناشی از تولید پروفیل بوده است، مجاز خواهد بود به این شرط که روی کیفیت پروفیل تولیدی اثر منفی نداشته باشد. همچنین تعیین خواص مشخصه قالب ریزی می باید مطابق استاندارد DIN 6648- Part 2 انجام شود.

1- ویژگی ها:

پروفیل با درنظر گرفتن قابلیت ماشین کاری و پایداری تحت شرایط استفاده باید دارای خواص و مشخصات تعیین شده در ذیل باشد.

4-1) شکل ظاهری: پروفیل باید دارای رنگ یکنواخت بوده و عاری از هرگونه جسم خارجی، ترک، حفره، سوراخ و دیگر عیوب باشد. عیوب کوچک موجود روی سطح پروفیل که طی فرایند تولید ایجاد می شوند، در صورتیکه روی عملکرد و ظاهر پروفیل تأثیر منفی نداشته باشد قابل صرف نظر می باشد. (روش آزمون طبق بند 6-1)

4-2) ابعاد و جرم:

4-2-1) ابعاد بیرونی (خارجی) و ابعاد رسمی (عملی): حداکثر انحراف مجاز پهنای بیرونی (عرض) پروفیل 5/0 میلیمتر و ارتفاع (عمق) پروفیل و ابعاد رسمی (مثل شیارهای آب بندی، زهوارهای شیشه و شیارهای نصب یراق) 3/0 میلیمتر از مقدار اسمی تعیین شده است و همچنین ضخامت دیواره (S) پروفیل های اصلی در دیواره خارجی نباید کمتر از 8/2 میلیمتر باشد. (روش آزمون طبق بند 6-2)

4-2-2) صاف بودن: پروفیل باید صاف و قائم باشد و در هنگام انبارداری پروفیل ها باید دقت کافی صورت گیرد تا تغییر شکل ندهد. محور طولی پروفیل وقتی که در امتداد لبه های بیرونی قرار می گیرد نباید از حالت صاف، بیش از 1 میلیمتر بر متر انحراف داشته باشد. (روش آزمون طبق بند 6-3)

4-2-3) جرم واحد طول: جرم واحد طول پروفیل ها نباید بیش از 5 درصد از مقادیر اسمی مشخص شده توسط سازنده پروفیل کمتر باشد. (روش آزمون طبق بند 6-4)

4-3) دانسیته: دانسیته پروفیل نباید بیش از 3 درصد گرم بر سانتیمتر مکعب از مقدار اسمی مشخص شده توسط سازنده، اختلاف داشته باشد. (روش آزمون طبق بند 6-5)

4-4) دمای نرمی ویکات: دمای نرمی ویکات ... (VST) نباید بیش از 2± درجه سیلسیوس از مقدار اسمی ارائه شده توسط سازنده پروفیل انحراف داشته باشد. (روش آزمونی طبق استاندارد ISO 306)

4-5) پایداری حرارتی: زمان پایداری حرارتی (TST)، نباید بیش از 15 درصد ± از مقدار اسمی ادعا شده توسط سازنده پروفیل انحراف داشته باشد. (روش آزمون طبق بند 6-6)

4-6) استحکام ضربه ای در شکاف V شکل: متوسط حسابی استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل (av)، برای شعاع شکاف برابر 1/0 میلیمتر نباید کمتر از 40 کیلوژول بر مترمربع باشد. (روش آزمون طبق بند    6-7)

4-7) استحکام ضربه ای در دمای پایین: حداکثر 10 درصد قطعات پروفیل اصلی که طبق بند 6-8 مورد آزمون قرار می گیرد، مجاز به شکسته شدن خواهد بود.

4-8) برگشت حرارتی: برای پروفیل های اصلی، تغییر نسبی طول (4100)، بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت نباید بیش از 2 درصد برای هر قطعه آزمونه باشد، اختلاف بین تغییرات نسبی طول بر روی هر وجه قابل رویت پروفیل اصلی نباید بیش از 4/0 درصد باشد. (روش آزمون طبق بند 6-9)

4-9) رفتار آزمونه بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت: آزمونه بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت (طبق بند 6-10) نبایستی هیچگونه تاول، ترک یا لایه لایه شدن بعد از سرد شدن تا دمای محیط مشاهده شود.

4-10) مقاومت در مقابل شرایط جوی مصنوعی: آزمونه در مقابل شرایط جوی (مطابق بند 11-6)  نبایستی هیچگونه تغییر رنگ، بیش از 3 درجه مقیاس خاکستری داشته باشد. (روش آزمون طبق استاندارد DIN 54001). همچنین در آزمونه نباید تاول، ترک یا هرگونه آسیب مهم در ظاهر پروفیل وجود داشته باشد.

4-11) استحکام در مقابل شرایط جوی: متوسط حسابی استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل، av، نباید کمتر از 28 کیلوژول بر مترمربع باشد. (روش آزمون طبق بند 11-6)

4-12) ارزیابی اتصالات جوش شده

4-12-1) فاکتور جوش کوتاه مدت: مقدار قابل قبول محاسبه شده برای فاکتور جوش، Fz، برابر 8/0 است.

4-12-2) قابلیت جوش پذیری: حداکثر نیرو، تابع شکل هندسی پروفیل، نصب و تنظیم آن است مقدار نیرو نباید کمتر از مقدار حدی نیرو در نقطه شکست، Fsoll، محاسبه شده بر اساس معادله باشد.

w) مدول مقطع پروفیل در جهت بارگذاری (گوشه داخلی)

s) تنش در نقطه شکست

a) فاصله بین محورهای چرخش، در اینجا (2± 400) = mm a

e) فاصله محور بحرانی از محور خنثی

بعنوان مثال، حداقل نیرو در منحنی مدول مقطع e40mm , Fsoll = F

w)) در شکل زیر نشان داده است. با این توضیح که تنش در نقطه شکست نباید کمتر از 35 نیوتن بر میلیمتر باشد. (روش آزمون طبق بند 6-12)

حداقل نیرو در منحنی مدول مقطع:

2- شرایط محیط آزمون:

به جز موارد خاص، آزمون ها باید در دمای محیط (28- 18 درجه سانتیگراد) و حداقل 16 ساعت بعد از تولید پروفیل انجام شود. این آزمون ها در شرایط استاندارد (مطابق استاندارد DIN 50014 – 50/23- 2) انجام می شود.

3- روش آزمون:

6-1) شکل ظاهری: ظاهر پروفیل باید توسط بررسی سطوح مناسب به نوار پشت، بدون استفاده از ابزار نوری کنترل شود.

6-2) ابعاد و جرم: ابعاد بیرونی و ابعاد رسمی (عملی) برش عرضی پروفیل و ضخامت دیواره آن، باید به کمک ابزار اندازه گیری مناسب (1) تعیین شود دقت این ابزار باید در حد 1/0 میلیمتر باشد.

6-3) صاف بودن: انحراف از حالت صافی محور طولی پروفیل به وسیله قرار دادن یک قطعه 1± 1000 میلیمتری پروفیل روی یک صفحه مبنا (مثل سطح صاف) تعیین می شود و در نقاطی که پروفیل دارای ناصافی است فاصله بین لبه پروفیل و صفحه مبنا باید به وسیله ابزار مناسب (کولیس) تعیین شود.

6-4) جرم واحد طول: برای تعیین جرم واحد طول، طول یک قطعه پروفیل با طول تقریبی 300- 200 میلیمتر باید با دقت 1 میلیمتر تعیین شود و سپس جرم آن با دقت 1 گرم محاسبه شود. البته جرم واحد طول پروفیل باید با دقت 10 گرم بر متر بیان شود.

6-5) دانسیته: حداقل سه قطعه آزمونه از یک طرف (وجه) قابل رویت پروفیل برای تعیین دانسیته انتخاب می شوند.

6-5-1) اساس روش: به طور کلی دانسیته حاصل تقسیم جرم بر حجم جسم می باشد. در این روش با استفاده از غوطه وری جسم در مایع آزمون، دانسیته تعیین می شود.

یادآوری می شود آزمونه می تواند هم از محصولات نیمه ساخته و هم محصولات نهایی اخذ شود. باید توجه کرد در اثر تنش های ناشی از برش نمونه، هیچگونه تغییری در دانسیته محصول رخ ندهد. همچنین سطوح آزمونه باید صاف و عاری از حفره باشد، به طوریکه در هنگام غوطه وری در مایع آزمون، حباب هوا نتواند وارد آن شود.

6-5-2) مایع آزمون: مایع مورد استفاده در آزمون تعیین دانسیته نباید سبب متورم شدن آزمونه یا حل شدن کامل یا جزئی آن شود.

6-5-3) وسایل لازم

6-5-3-1) ترازو با دقت 0001/0 گرم

6-5-3-2) هیدرومتر با درجه بندی 0005/0 گرم بر سانتیمتر مکعب (مطابق استاندارد DIN 1279)

6-5-4) روش آزمون

ابتدا آزمونه را در هوا وزن کرده (1m) و سپس توسط یک سیم نازک (حداکثر قطر 125/0 میلیمتر) در مایع آزمون غوطه ور شده و مجدداً دوباره توزین شود. دقت کنید هیچگونه حباب هوا به آزمونه نچسبیده باشد. دانسیته مایع آزمون، Pf، را توسط هیدرومتر تعیین کنید و این کار را قبل از هر آزمون تکرار کنید. یادآوری می شود که اگر آزمونه دارای دانسیته کمتر از مایع آزمون است، یک وزنه فروبرنده مثل وزن سپری به آزمونه متصل کنید تا در مایع غوطه ور شود و هردو را با هم وزن کنید. جرم این وزنه را در هردو حالت توزین (نمونه در هوا و مایع) از جرم های m2 و m1 کم کنید.

6-5-5) توزین دانسیته (P) بر حسب گرم بر میلیمتر مکعب به صورت زیر محاسبه می شود که:

M1) جرم آزمونه وزن شده در هوا بر حسب گرم

M2) جرم نمونه وزن شده در مایع

PF) دانسیته مایع آزمون بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب

تکرارپذیری) 002/0 گرم بر سانتیمتر مکعب

تجدیدپذیری) 004/0 گرم بر سانتیمتر مکعب

6-6) پایداری حرارتی:

پایدرای حرارتی موارد مورد استفاده برای پروفیل ها باید مطابق استاندارد DIN 53381- Part 1 به وسیله روش B (هدایت) بعنوان زمان پایداری، Tst و یا به کمک روش C اندازه گیری (PH) تعیین می شود. آزمونه باید از ضخامت کل دیواره پروفیل که بعد از نصب در معرض شرایط جوی قرار دارد، انتخاب شود و آزمون در دمای 200 درجه سیلسیوس با نیتروژن بعنوان گاز حامل انجام گیرد.

6-7) استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل

استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل، av، برای شعاع 1/0 میلیمتر باید در دمای 2±23 درجه سیلسیوس طبق استاندارد DIN 53753 برای حداقل 10 قطعه تعیین شود. قطعه باید دارای ابعاد ضخامت دیواره *6*50، ماشین کاری شده در جهت محوری از وجه قابل رویت پروفیل اصلی باشد به نحویکه پاندول باید به سطح داخلی قطعه پروفیل ضربه وارد کند.

6-8) استحکام ضربه ای در دمای پایین

6-8-1) شرایط آزمون: این آزمون در دمای (1±10) – درجه سیلسیوس برای حداقل 10 آزمونه پروفیل اصلی (بدون تقویت) انجام می شود که طول هر آزمونه باید 5±300 میلیمتر باشد.

6-8-2) آماده سازی آزمونه: قبل از آزمون، آزمونه ها باید برای حداقل یک ساعت در محدوده دمای (12-) و (10-) درجه سیلسیوس قرار گیرند و آزمون نباید بیش از 10 ثانیه پس از خارج کردن نمونه انجام شود.

6-8-3) وسایل لازم

6-8-3-1) فریزر با دمای کنترل شده با فن سیرکولاسیون

6-8-3-2) دستگاه آزمون مطابق شکل شماره 3 با رعایت موارد زیر:

دستگاه باید شامل یک پایه فولادی برای نگه داشتن آزمونه و یک وزنه افتادنی 5±1000 گرمی همراه با نگهدارنده و مکانیسم رهاسازی آن باشد. پایه فولادی باید روی صفحه مبنای محکم قرار گیرد. وزنه افتادنی به وسیله یک لوله باید هدایت شود به طوریکه بطور عمودی با حداقل سطح تماس به نقطه وسط بین دو یاتاقان ضربه وارد کند (بارواداری 20± میلیمتر) بعنوان تابعی از ارتفاع قطعه پروفیل تحت آزمون، وسیله نگهدارنده وزنه باید طوری تنظیم شود که ارتفاع آزادی با ارتفاع 10±100 میلیمتر را برای وزنه فرهام کند بطوریکه مکانیسم رهاسازی آن، هیچگونه گشتاور را اضافه نکند.

6-8-4) روش آزمون

6-8-4-1) آزمونه را برای مدت حداقل یک ساعت در فریزر با محدوده دمای (12-) – (10-) درجه سیلسیوس قرار دهید.

6-8-4-2) آزمونه را از فریزر خارج کنید. آزمون باید بر روی هر قطعه پروفیل در محدوده زمانی 10 ثانیه پس از خارج سازی از داخل فریزر انجام شود.

6-8-4-3) آزمونه را به طور افقی روی پایه های دستگاه قرار دهید. می بایست یکی از سطوح قابل رویت رو به بالا باشد بطوریکه وزنه افتادنی به نقطه مرکزی (هم از نظر طولی و هم از نظر عرضی) پروفیل، ضربه وارد کنید. آزمون را برای تمام قطعات پروفیل، تکرار کنید. اگر شکل هندسی پروفیل در اثر ضربه وارده منجر به کج شدن آن از یک سمت می شود باید برای جلوگیری از این امر آن را روی دو پایه نگه داشت. همچنین باید از وارد کردن بیش از یکبار ضربه به پروفیل ممانعت کرد.

6-9) برگشت حرارتی

6-9-1) اساس روش: یک آزمونه با طول مشخص از پروفیل در (گرمخانه) با دمای 100 درجه سیلسیوس برای مدت یک ساعت قرار داده و طول مشخصی از پروفیل که علامت گذاری شده است تحت شرایط تعریف شده قبل و بعد از حرارت دادن در آون، اندازه گیری می شود برگشت حرارتی بعنوان درصد تغییر در طول نهایی نسبت به طول اولیه محاسبه می شود. برای پروفیل اصلی، برگشت حرارتی دیفرانسیلی بعنوان اختلاف بین برگشت حرارتی دو سطح قابل رویت مخالف هم در هر نقطه آزمونه محاسبه می شود.

6-9-2) آزمونه: آزمونه باید دارای حداقل طول 250 میلیمتر باشد. برای این آزمون، سه آزمونه مشابه هم لازم است.

6-9-3) شرایط تثبیت: آزمونه را حداقل برای یک ساعت در دمای اتاق قرار دهید. در موارد مشکوک آزمونه باید در دمای 2±23 درجه سیلسیوس نگهداری شود.

6-9-4) وسایل لازم

6-9-4-1) گرمخانه با کنترل دمایی سیستم گردش هوا (مجهز به ترموستات با توانایی نگهداری دما در 2±100 درجه سیلسیوس).

6-9-4-2) دماسنج با دقت 5/0 درجه سیلسیوس

6-9-4-3) صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت

6-9-4-4) صفحه فولادی ضد زنگ

یادآوری – هر دو صفحه فوق اندوده به پودر تالک شود.

6-9-4-5) ابزار اندازه گیری با دقت 1/0 میلیمتر (کولیس)

6-9-5) روش آزمون

6-9-5-1) روی هر آزمونه دو علامت بگذارید که عمود بر محور پروفیل بوده و 200 میلیمتر از هم فاصله دارند. بطوریکه یکی از آنها تقریباً 25 میلیمتر از یک سمت آزمونه فاصله داشته باشد. بر روی پروفیل اصلی، از دو سطح قابل رویت یک جفت علامت گذاشته شود. بر روی پروفیل ثانویه، تنها یک جفت  علامت کافی است.

6-9-5-2) در دمای اتاق، فاصله بین هردو علامت را با دقت 1/0 میلیمتر با ابزار مناسب اندازه بگیرید.

6-9-5-3) گرمخانه را روی دمای 100 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

6-9-5-4) وقتی گرمخانه به دمای 100 درجه سیلسیوس رسید آزمون ها را به طور افقی در داخل آون روی صفحات فولادی یا شیشه ای که پودر تالک بر روی آنها پاشیده شده است قرار دهید.

6-9-5-5) آزمونه را برای مدت 3±60 دقیقه بعد از رسیدن به دمای 100 درجه سیلسیوس در گرمخانه نگهدارید.

6-9-5-6) آزمونه را به همراه صفحه شیشه ای یا فولادی از گرمخانه خارج کنید و اجازه دهید در دمای اتاق خنک شود.

6-9-5-7) فاصله دو علامت را مشابه حالت قبل اندازه بگیرید.

یادآوری- در موارد مشکوک، سرد کردن پروفیل و اندازه گیری فاصله بین دو علامت، باید در دمای 2±23 درجه سیلسیوس انجام شود.

6-9-6) بیان نتایج:

L0) فاصله بین دو علامت قبل از حرارت دادن در آون بر حسب میلیمتر

L1) فاصله بین دو علامت بعد از حرارت دادن در آون بر حسب میلیمتر

یادآوری می شود برای پروفیل اصلی مقدار برگشت حرارتی، R، را برای هر سطح قابل رویت آزمونه در نظر بگیرید و اختلاف بین Rهای دو سطح قابل رویت مخالف هم در هر آزمونه را بعنوان برگشت حرارتی دیفرانسیلی، R در نظر بگیرید.

6-10) رفتار بعد از قرارگیری در معرض حرارت

6-10-1) اساس روش: یک آزمونه با طول مشخص از پروفیل در یک گرمخانه یا حمام مایع در دمای 150 درجه سیلسیوس برای مدت 30 دقیقه قرار داده می شود و سپس سطوح داخلی، خارجی و برش عرضی آن از نظر وجود یا عدم وجود هرگونه عیب ناشی از حرارت به صورت چشمی مورد بازرسی قرار می گیرد.

6-10-2) وسایل لازم

6-10-2-1) گرمخانه تهویه دار با کنترل دمایی همراه با سیستم گردش هوا مجهز به ترموستات و توانایی نگهداری دما در (3±150 درجه سانتیگراد).

6-10-2-2) حمام مایع

یادآوری می شود مایع مورد استفاده در حمام، گلیسیرین یا یک هیدروکربن عاری از آروماتیک و هرگونه ماده ای بتواند خواص PVC را تغییر دهد.

6-10-2-3) دماسنج با دقت 5/0 درجه سیلسیوس

6-10-3) آزمونه: آزمونه جهت آزمون در گرمخانه باید دارای حداقل طول 5±220 میلیمتر و در حمام مایع باید دارای حداقل طول 5±300 میلیمتر باشد.

6-10-3-1) روش آزمون: دمای گرمخانه را روی 150 درجه سیلسیوس تنظیم کرده بعد از رسیدن به دمای مذکور آزمونه را به طور افقی در آون قرار دهید (استفاده از صفحه شیشه ای پوشیده با پودر تالک که آزمونه روی آن قرار گیرد معمول است) سپس آزمونه را برای مدت 3±30 دقیقه در آون نگهدارید. آزمونه را از آون خارج کرده اجازه دهید در دمای اتاق سرد شود دقت کنید به آزمونه هیچگونه آسیبی وارد نشود. سپس آن را مورد ارزیابی چشمی قرار دهید.

6-10-3-2) روش حمام مایع: دمای حمام مایع را روی 150 درجه سیلسیوس تنظیم کرده آزمونه را به طور عمودی در حمام مایع قرار دهید به طوریکه قسمت بالایی آن حداکثر به اندازه 100 میلیمتر بیرون از مایع باشد و آزمونه باید به گونه ای آویزان شود که با کف یا دیواره های حمام مایع تماس پیدا نکند.

آزمونه را به مدت 3±30 دقیقه در حمام مایع نگهدارید. سپس آزمونه را از حمام مایع خارج کرده و اجازه دهید در دمای اتاق سرد شود. سپس آن را مورد ارزیابی چشمی قرار دهید.

6-10-4) بیان نتایج: هرگونه ترک، تاول و لایه شدن در پروفیل، ماهیت و محل آن بعنوان نتایج آزمون گزارش شود.

6-11) مقاومت در مقابل شرایط جوی مصنوعی

برای انجام این آزمون به حداقل 20 قطعه آزمونه که از سطح پروفیل اصلی بریده می شود نیاز می باشد. هر آزمونه دارای (1mm±50) طول، mm(2/0±6) پهنا و به ضخامت جهت محوری پروفیل،                (طبق بند 4-2-1) می باشد: در هر آزمونه، یک بریدگی –V شکل دولبه با شعاع شکاف برابر (0/1 mm) باید ایجاد شود. وجهی از آزمونه باید در دمای محیط در شرایط تاریک و وجه دیگر آن در شرایط جوی داخل دستگاه قرار گیرند. آزمونه باید طوری قرار گیرند که سطح خارجی آزمونه در معرض محیط و جو مورد نظر قرار بگیرد. برای شرایط جوی مصنوعی، شرایط آزمونه مطابق با استاندارد DIN 53387 می باشد. جهت تکمیل آزمون شرایط جوی، تست استحکام ضربه ای شکاف –V شکل باید بر طبق استاندارد DIN 53753 انجام شود. نقطه ای که ضربه وارد شود باید در وجهی از آزمونه باشد که در معرض شرایط جوی قرار نگرفته است.

6-12) ارزیابی اتصالات جوش

6-12-1) قابلیت جوش پذیری: برای این آزمون انتهای دو قطعه پروفیل تحت زاویه 45 درجه توسط ابزار حرارتی به هم جوش داده می شوند برآمدگی ناشی از جوش نباید از بین برود. پایه های کنج آزمون باید تحت زاویه (1±45) درجه بریده شوند بطوریکه محور خنثی (تقریباً وسط پروفیل) بالای محور چرخش حامل پایه قرار گیرد. توضیح ضروری اینکه طول پایه های روی سطوح داخلی، L1، از تفاضل طول ها روی محور خنثی (283mm=Ln) و دو برابر فاصله سطوح داخلی پروفیل از محور خنثی حاصل می شود. بعنوان مثال:

2-283=L1 در حالیکه پروفیل ها دارای دامنه های خارجی غیر متقارن می باشند، شیب باید به گونه ای تنظیم شود که شکل و فرم برش مقطع پروفیل در رأس کنج آزمون، قرار بگیرد (کاملاً بوسیله درزگیر محکم شود) تا بارگذاری یکنواختی روی پروفیل حاصل شود.

در دستگاه آزمون مجهز به حامل های پایه متحرک برای کنج آزمون که می توانند حول محور اریب گردش کنند حداقل 3 آزمونه باید تحت آزمون فشار قرار گیرد. این کار می بایست توسط بارگذاری آنها در دمای محیط (28- 18 درجه سیلسیوس) با نیروی ملایم و یکنواخت با شدت (5±50 میلیمتر بر دقیقه) انجام شود تا زمانیکه کنج آزمون شکسته شود. حداکثر نیروی به کار رفته اندازه گیری می شود. ارزیابی اتصالات جوش:

6-12-2) تعیین تنش در نقطه شکست: از ماکزیمم نیروی اندازه گیری شده در مرحله قبل، موارد زیر محاسبه می شود.

که:

F) ماکزیمم نیرو

I) گشتاور دوم مساحت

w) مدول مقطع پروفیل در جهت بارگذاری (گوشه داخلی)

s) تنش در نقطه شکست

a) فاصله بین محورهای چرخش، در اینجا (2±400) mm=a

h) بازوی اهرم

e) فاصله محور بحرانی از محور خنثی بر حسب میلیمتر

Ln) طول در امتداد محور خنثی در اینجا: 283mm=Ln

Li) طول داخلی پایه ها، در اینجا: 2e(mm-283)=Li

تعیین تنش در نقطه شکست

منبع: پایگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

توضیح ضروری پنجره ایرانیان: انتشار این استاندارد ملی با هدف آگاهی فعالان صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی صورت می پذیرد و ضرورت دارد برای استناد به مفاد این استاندارد حتماً با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هماهنگ شود چه بسا برخی از مفاد این استاندارد تغییر کرده باشند یا در نتیجه خطای سهوی تحریریه پنجره ایرانیان، برخی فرمول ها و مفاهیم تخصصی دچار نقصان شده باشد.


نوشته شده در : دوشنبه 7 اسفند 1391  توسط : بهزاد ولدخان.    نظرات() .

Irritate hemorrhoids
پنجشنبه 17 مرداد 1398 10:56 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your augment and even I
achievement you access consistently fast.
cialis muscle pain
یکشنبه 2 تیر 1398 09:39 ب.ظ

Excellent information. Appreciate it!
cheap cialis cialis generic availability click here to buy cialis tadalafil tablets cialis e hiv cialis generique 5 mg calis cialis generic tadalafil buy rx cialis para comprar how does cialis work
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 06:26 ق.ظ

You revealed that well!
when can i take another cialis compare prices cialis uk cialis en 24 hora cialis 5 mg schweiz trusted tabled cialis softabs cialis cuantos mg hay low cost cialis 20mg generic cialis cialis baratos compran uk generic cialis review uk
http://tainasria.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:56 ب.ظ

Kudos! Excellent stuff.
does cialis cause gout tadalafil 10 mg brand cialis nl import cialis viagra vs cialis vs levitra acheter du cialis a geneve cialis usa cost venta de cialis canada chinese cialis 50 mg buy cialis online legal
cialis naion
جمعه 31 خرداد 1398 06:15 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of write ups.

cialis efficacit comprar cialis navarr comprar cialis 10 espa241a online cialis cialis cipla best buy cialis lilly tadalafi cialis 20mg prix en pharmacie cialis coupon cialis manufacturer coupon sialis
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:02 ب.ظ

You suggested that wonderfully!
cialis dosage import cialis weblink price cialis cialis tadalafil how to purchase cialis on line cialis daily dose generic prezzo cialis a buon mercato cialis tadalafil cialis arginine interactio cialis for sale
cialis for daily use
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:55 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of postings.

cialis super kamagra rezeptfrei cialis apotheke cialis en mexico precio we use it cialis online store cialis 5mg cialis therapie buying cialis in colombia cialis savings card cialis soft tabs for sale cost of cialis cvs
http://kertoirlas.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:47 ق.ظ

Seriously tons of superb data!
click now cialis from canada tadalafilo dosagem ideal cialis cialis y deporte we recommend cialis best buy female cialis no prescription usa cialis online cialis prezzo di mercato buy cheap cialis in uk cialis tablets for sale
http://hornverjant.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:07 ق.ظ

Thank you. I appreciate this!
side effects for cialis buying cialis in colombia prezzo cialis a buon mercato buy brand cialis cheap comprar cialis navarr cialis name brand cheap precios de cialis generico effetti del cialis cialis savings card achat cialis en suisse
http://genwiso.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:07 ب.ظ

You definitely made the point.
tadalafil tablets cialis 5 mg schweiz non 5 mg cialis generici cialis 20mg prix en pharmacie cialis generico in farmacia wow cialis tadalafil 100mg cilas cialis 30 day trial coupon cialis savings card cialis 100 mg 30 tablet
generic cialis only in usa
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:42 ق.ظ

You actually said it effectively.
cialis 20 mg cost cialis kaufen wo cialis coupons printable buy generic cialis buy original cialis bulk cialis viagra or cialis cialis tablets for sale dosagem ideal cialis cialis australian price
Generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 07:12 ب.ظ

Incredible plenty of good knowledge!
cialis soft tabs for sale are there generic cialis cialis soft tabs for sale cialis 10 doctissimo cialis official site buy cialis online cheapest the best site cialis tablets sialis safe site to buy cialis online side effects of cialis
http://kertoirlas.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:51 ق.ظ

You stated it effectively.
purchase once a day cialis cialis patent expiration viagra vs cialis best generic drugs cialis generic cialis pro generic cialis levitra cialis 20mg preis cf viagra cialis levitra cialis professional from usa safe dosage for cialis
cialis rckenschmerzen
جمعه 24 خرداد 1398 02:42 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis reviews interactions for cialis cialis italia gratis buy cialis online nz cialis rckenschmerzen effetti del cialis brand cialis generic cialis tadalafil online brand cialis nl prix cialis once a da
http://docsditou.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:23 ق.ظ

You made your position very effectively.!
cialis coupons we like it safe cheap cialis buying cialis in colombia cialis kaufen wo enter site 20 mg cialis cost venta de cialis canada order a sample of cialis buy brand cialis cheap achat cialis en itali click now cialis from canada
cialis side effects
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:48 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
cheap cialis cialis wir preise best generic drugs cialis cialis 20mg preis cf cialis generika cialis australia org cialis 20 mg effectiveness 5 mg cialis coupon printable 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis super kamagra
Cialis pills
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:42 ب.ظ

Great material, Appreciate it.
cialis price thailand cialis official site acquisto online cialis click here cialis daily uk cialis for sale in europa cialis 30 day sample only best offers 100mg cialis usa cialis online effetti del cialis brand cialis generic
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:21 ب.ظ

Wonderful content. Thank you!
cialis daily new zealand cialis efficacit cialis daily reviews female cialis no prescription buy cialis uk no prescription cialis kamagra levitra we like it cialis soft gel cialis 50 mg soft tab 5 mg cialis pharmacie en ligne i recommend cialis generico
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

Kudos. Numerous information.

cialis 10mg prix pharmaci comprar cialis navarr purchasing cialis on the internet cialis 05 cialis 20 mg cialis dosage recommendations cialis rckenschmerzen does cialis cause gout prix de cialis trusted tabled cialis softabs
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 02:46 ق.ظ

Really all kinds of fantastic tips.
canadian viagra buy viagra now drugs for sale canadian pharmacys candida viagra online pharmacies india trust pharmacy canada pharmacy onesource Canadian Pharmacy USA online pharmacies mexico
cialis
پنجشنبه 15 فروردین 1398 06:29 ب.ظ
I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content
as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:15 ق.ظ

Fine tips. Thanks a lot.
price cialis best cialis savings card buy name brand cialis on line brand cialis generic generic cialis pill online brand cialis nl 40 mg cialis what if i take cialis dose 30mg cost of cialis cvs get cheap cialis
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:09 ب.ظ

Kudos! Lots of content.

cialis online nederland 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20mg prix en pharmacie buy name brand cialis on line cialis kamagra levitra side effects for cialis sialis cialis taglich tadalafilo cialis cipla best buy
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:04 ب.ظ

Truly tons of excellent data!
tarif cialis france cialis online discount cialis low dose cialis blood pressure sublingual cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis in sconto cialis venta a domicilio cialis flussig buy generic cialis
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:56 ق.ظ

Regards. I like it!
cialis generique cialis rckenschmerzen cialis great britain cialis side effects dose size of cialis 5 mg cialis coupon printable cialis patent expiration recommended site cialis kanada we use it cialis online store safe site to buy cialis online
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 05:45 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
can i take cialis and ecstasy cialis prezzo di mercato cialis tadalafil online generic for cialis buying cialis on internet cialis farmacias guadalajara cialis 5mg billiger venta de cialis canada canadian drugs generic cialis cialis efficacit
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:29 ق.ظ

Terrific stuff. Regards!
cialis dosage amounts achat cialis en suisse prezzo cialis a buon mercato cialis kaufen bankberweisung cialis prezzo in linea basso generic cialis at walmart prezzo di cialis in bulgaria effetti del cialis cialis australian price warnings for cialis
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:29 ب.ظ

You actually explained that very well.
cialis tadalafil cialis taglich cialis reviews generic for cialis cialis venta a domicilio only best offers 100mg cialis buy name brand cialis on line female cialis no prescription cialis 5 mg para diabeticos female cialis no prescription
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 06:10 ق.ظ

Thanks. Quite a lot of facts.

cialis 5 mg scheda tecnica cialis diario compra cialis 5 mg schweiz tadalafil tablets cialis reviews overnight cialis tadalafil cialis soft tabs for sale buy brand cialis cheap cialis price thailand cialis sale online
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:58 ب.ظ

Truly quite a lot of terrific knowledge.
tadalafil tablets does cialis cause gout cialis super kamagra wow cialis tadalafil 100mg if a woman takes a mans cialis the best choice cialis woman cialis 5 mg cialis e hiv cialis 20 mg effectiveness where do you buy cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30